Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 29.1.2003

Jedličková, Brno
-         m. Hailey – Hailey
 -         pemphigus erythematosus
 -         erythema exs.multiforme
 -         necrobiosis lipoidica se sklerotizací vaziva 
Feit, Brno
-         CD 30 + velkobuněčný T lymfom
 -         epidermolytický akantom
 -         susp. jizvící pemphigoid
 
Kodetová, Praha
-         Akcesorní tragus bez chrupavky
 -         stafylokokový syndrom opařené kůže
 -         kongenitální ichtyosiformní erytrodermie
 -         ekzémdermatitis
 
Zemanová, Praha - Homolka
-         naevocellulární naevus compound s dysplázií a pagetoidní melanocytózou
 
Sosna, Praha
-         lymfoplasmocytoidní kožní lymfom (imunocytom)
 
Pizinger, Plzeň
-         maligní lymfom
 -         akrální erytém při chemoterapii
 -         2x casus pro dg.
 -         infantilní digitální fibromatóza
 
Štork, Praha
-         recidiva naevocellulárního naevu po laserovém zákroku
 -         syst. LE
 -         vascullitis
 -         dermatofibrom s keloidní přeměnou
 -         perineuriom
 -         porokeratosis superficialis
 -         angioneurofibrom
 -         solitární gigantický trichoepitheliom X basaliom
 -         dysplastický naevus v seborrohické verruce
 -         piloleiomyom
 -         dermatofibrosarkom
 -         smíšený adnexální tumor
 
Pock, Praha
-         pseudoxanthoma elasticum
 -         sekundární milia en plaques
 -         schwannoma
 -         erythema exs. multiforme susp.
 -         frustní lichen nitidus v.s.
 -         epidermolytický akantom 2x
 -         elastofibroma
 -         elastosis perforans serpiginosa
 -         mikrocystický adnexální carcinom
 -         calcinosis cutis
 -         kalcifikovaný lipom