Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 28.4.1999

Šimková
- subakutní LE
- diseminovaný chronický diskoidní LE
- scabies
- lichen ruber dlaní
- susp. necrobiosis lipoidica

Pizinger
- ILVEN
- chladová urtikárie

Jedličková
- granulomatózní zánět kštice nejsné etiologie
- granulomatózní zánět obličeje nejsané etiologie

Štrok
- dermatofibrom s naevus sebaceus
- neurofolikulární hamartom/neurofibrom
- M- Bowen světlobuněčný
- sebaceózní epiteliom
- basoskvamózní karcinom
- syringofibroadenomatózní hyperplázie epidermis v okolí spinaliomu
- lichen nitidus dlaní
- retikulohistiocytom
- epiteloidní hemangioendoteliom

Pock
- heterotopie mazových žláz
- erythema annulare centrifugum
- smíšený tumor kůže
- ekrinní porom
- dna
- panniculitis iatrogenica
- trichilemmom
- amyloidosis cutanea
- lichen striatus
- sklerotický fibrom
- makulózní Kaposiho sarcom
- intradermální naevus s kostní metaplázií