Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 26.3.2014

Prof. MUDr. Mandys, Praha

-          Reziduální névus kombinovaný – névocel. a hluboko penetrující

-          Syringocystadenoma papilliferum

MUDr.Zemanová, Praha

-          Atypický névus Spitzové

-          Světlobuněčný akantom

-          Erythema annulare centrifugum

MUDr. Frey, Praha

-          Pseudolymfom

-          Basaliom s ekrinní diferenciací

-          Melanoma in situ lentiginózní typ

-          Basospinaliom s pigmentem

-          Syringocystadenoma papilliferum

-          Superf. epitheliom s ekrinní diferenciací

-          Porokarcinom

-          STUMP

-          Pleomorfní T-lymfom CD30 neg.

-          Melanom Reed-like

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Atyp. hluboká melanocytární léze s rysy desmoplast. smíš. Névu

-          Lichen amyloidosus – 2 případy

-          Nodulární hidradenom

-          Juvenilní xanthogranulom

-          REM

-          Syringocystadenoma papilliferum

-          Angiolipom s mimořádně výraznou cévní složkou

-          Desmoplastický névus

-          Porokeratosis Mibelli

-          Klonální névus

-          Paraffinoma

-          Fibrózní histiocytom – gigantická varianta

-          Keratosis actinica – pigmentovaná varianta

-          Atypická hluboká melanocytární léze s rysy kombin. névu névocel. A modrého