Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 26.3.2003

doc. Pizinger, Plzeň   
-         tuberózní generalizovaný xanthom s apoptózou keratinocytů nad lézí
 -         histiocytosis X u dítěte
 -         kožní metastáza Grawitzova karcinomu
 -         kožní metastáza karcinomu močového měchýře
 -         kožní metastáza karcinomu zažívacího traktu
 -         sklerotický fibrom
 -         pemphigus foliaceus
 -         REM syndrom
 
as. Jedličková, Brno
-         sarkoidóza kůže
 -         pyoderma gangraenosum susp.
 
MUDr. Zemanová, Praha
-         organoidní naevus
 
as. Kodetová, Praha
-         ekrinní spiradenom
 -         folikulární mucinóza s granulomatózní složkou
 -         folikulární mucinóza při mycosis fungoides
 
doc. Štork, Praha
-         perineuriom
 -         porokeratosis superficialis susp.
 -         verruca seborrhoica klonální
 -         IgA lineární dermatóza
 -         naevoidní maligní melanom
 -         melanocytární smíšený naevus nejasné biologické povahy
 -         neurogenní sarkom
 -         lupus erythematosus profundus
 -         dilatovaný porus Winer
 -         hluboká tinea u imunosuprimované pacientky
 -         pemphigus foliaceus
 -         scabies
 -         pemphigus erythematosus
 
doc. Pock, Praha
-         glomus tumor
 -         sklerotický fibrom s pseudoneuroidními strukturami
 -         polyarteritis nodosa
 -         leiomyoma tunica dartos
 -         intraneurální neurofibrom
 -         livedo vasculitis
 -         kolizní tumor naevus naevocellularis intradermlis + mikrocystický adnexální carcinom
 -         epidermolysis bullosa simplex congenita
 -         bowenoidní papula genitálu
 -         makulózní incontinentia pigmenti posterior
 -         proliferující trichilemmální cysta
 -         ekrinní porom
 -         hidradenoma papilliferum
 -         nodulární hidradenom – var. z jasných buněk
 -         nuchální fibrom
 -         granuloma annulare s transepidermální eliminací
 -         flame figures – 2 případy – u susp. Wellsova syndromu a u scabies
 -         smíšený naevus Spitzové s externí hyperkeratózou a granulomy
 -         sarcoidosis subcutanea