Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 26.2.2014

Prof. MUDDr. Mandys, Praha

-          Erythema nodosum

-          Subakutní chelitis

MUDr. Čelakovská, Hradec Králové

-          Trichoepitheliom

MUDr.Zemanová, Praha

-          Hybridní adnextumor s rysy trichogenní a apokrinní diferenciace

-          Acne inversa

-          Tinea

Prim. MUDr. Kodetová, Praha

-          Zygomycosis

MUDr. Frey, Praha

-          Chondroidní syringom

-          Glomus tumor

-          Ancient  neurofibrom

-          Ekrinní porom

-          Cystická varianta desmoplastického trichoepitheliomu

-          Atypický n. Spitzové

-          Melanocytární léze podobná celulárnímu modrému névu

-          Spitzoidní melanom

-          Trichilemální cysta s kalcifikací

Prof. MUDr. Štork, Praha

-          Folikulární mucinóza

-          Akantolytický dyskeratotický akantom

-          AEGCG

-          Schnitzlerův syndrom

-          Lichen aureus

-          Pellagra?

-          Plakovitá forma modrého névu

-          LSA

-          Subunguální exostóza

-          Trichofolliculoma

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Melanom s regresí formou melanózy

-          Koloidní milium

-          Neutrofilní dermatóza asociovaná s m. Crohn

-          Tumor z granulárních buněk

-          Generaliz. pustulózní psoriáza

-          Tuberózní xantom

-          Lichen amyloidosus

-          Eosinofilní fasciitis

-          Subkutánní leiomyosarkom

-          Lichen planus pigmentosus inversus

-          Lichen planopilaris

-          EBA

-          M. Paget

-          Mnohočetný epidermolytický akantom

-          ILVEN s incidentální epidermolytickou hyperkeratózou

-          Warty dyskeratoma

-          Smíšený tumor z větvených duktů