Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 26.10.2005

as. MUDr. Šimková, Hradec Králové

-         porokeratosis superficialis – 2 případy

-         folliculitis perforans

-         pityriasis lichenoides chronica

-         syndrom Wells

-         lichen ruber verrucosus

-         pemphigus vulgaris

-         sarcoidosis

-         granuloma annulare klinicky obdélníkovitého tvaru

 

MUDr. Zemanová, Praha

-         desmoplastický naevus Spitz

-         proliferující trichilemmální cysta

-         hidrocystadenom apokrinní

 

 

MUDr. Tichý, Olomouc

-         perivaskulární dermatitis - diferenciální diagnóza ekzém či gestační dermatóza

-         specifický granulom u dítěte na obličeji

-         hidradenoma papilliferum

 

prof. MUDr. Štork, Praha

-         keratodermia palmaris

-         erythrodermia ichthyosiformis bullosa

-         klíště a reakce na něj

-         SSM + incidentální fokální akantolytická dyskeratóza

-         neurothekeom

-         artefakt

-         warty dyskeratoma

-         diferenciální diagnóza animální maligní melanom či klonální naevus

-         dystrofická kalcinóza u hemodializovaného pacienta

-         lupus panniculitis - diferenciální diagnóza maligní lymfom při lupus erythematosus

-         neobvyklá vasculitis

-         fibrózní histiocytom  + SSM – diferenciální diagnóza desmoplastický maligní melanom

-         pyoderma gangraenosum

-         diabetická dermopatie ?

-         lichen planus pemphigoides

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         ekrinní spiradenom

-         klonální smíšený melanocytární naevus

-         kožní endometrióza

-         erythema ab igne

-         erythema necrolyticum migrans

-         morbus Behcet

-         verruca seborrhoica – inkompletní regrese

-         lupus erythematosus s extrémní hyalinizací kolagenního vaziva

-         vřetenobuněčný lipom

-         nádor z granulárních buněk

-         lichen striatus

-         nodulární amyloidóza

-         erythema elevatum et diutinum