Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 25.6.2014

Dr. Čelakovská, Hradec Králové

-          Hidroacanthoma simplex s hydropickou degen. str. basale

Dr. Čermáková, Hradec Králové

-          Nodulární hidradenom

-          Ekrinní spiradenom

-          Erytrodermie na podkladě mastocytózy

-          N. lipomatosus superficialis

-          Lichen pigmentosus

-          Metastáza epiteloidního angiosarkomu

-          LE tumidus

-          Histiocytosis X ?

Prof. Štork, Praha

-          Herpetický puchýř

-          Dif.dg. acne steroidea, pityrosporum fol

Liculitis

-          Náhodná fok. Akantolýza

-          Maligní infiltrace kůže

-          PLEVA s vaskulitidou

-          Lichen amyloidosus

-          Lymfom?

-          Atypický névus

-          Atypická melanocyt. léze nejisté biol. povahy

-          Amyloidóza makulózní

-          Fibr. Histiocytom hyalinizovaný

-          Ekrinní hidrocystom navazující na ekrinní vývod

-          Lymfocyt. Vasculitis s vajíčkem parazita?

-          Atyp. mel.l éze s přechodem v SSM

-          Proliferativní kapil. Hemangiom

-          Trombotiz. Kapil. Hemangiom

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Granulární parakeratóza

-          Tumor z dermálních duktů (basalioma-like)

-          Epidermální névus s epidermolytickou hyperkeratózou

-          Hidradenoma papilliferum

-          LE kštice (DD: LPP)

-          Erythema elevatum et diutinum

-          N. Spitz – angiomatoidní varianta

-          Lupus vulgaris, DD: granulomat. Vasculitis

-          Elastoma

-          Juvenilní xanthogranulom dissem.