Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 25.10.2006

MUDr. Zemanová, Praha

-         apokrinní cystadenom

 

MUDr. Baník, Ostrava

-         névoidní maligní melanom se satelitní metastázou

-         pseudolymfom kůže

-         angiolymfoidní hyperplázie s eosinofilií

-         povrchově se šířící maligní melanom

-         pilární leiomyom

 

MUDr. Čelakovská, Hradec Králové

-         difúzní granuloma annulare

-         leukocytoklastická vasulitis

 

prof. MUDr. Štork, CSc.,Praha

-         verruca seborrhoica se světlými buňkami

-         pemphigus vegetans

-         fibroma molle s mucinózní degenerací

-         morbus Bowen se světlými buňkami

-         hypopigmentovaná forma mycosis fungoides

-         kapilární haemangiom v lymfedému

-         keratodermia punctata

-         syringocystadenoma papilliferum

-         haemangiom s papilární endoteliální hyperplázií

-         parapsoriasis variegata

-         pseudolymfom versus maligní lymfom

-         pozdní stádium granuloma faciale

-         naevus naevocellularis intradermalis s neuroidní a lipomatózní regesí

-         metastáza maligního melanomu

 

doc. MUDr. Pock, Csc., Praha

-         psoriasis vulgaris – velmi časná morfogenetická fáze

-         naevus coeruleus kombinovaný s NNC

-         carcinoma erysipelatoides

-         velkobuněčný lymfom B řady

-         sarcoma Kaposi – plakovité stádium

-         naevus naevocellularis compound – Meyersonův naevus

-         sarcoma Kaposi – nodulární forma

-         trichilemmoma – 2 případy

-         fokální kožní mucinóza

-         polyarteriitis nodosa

-         verruca seborrhoica s částečnou regresí

-         subunguální exostóza

-         cheilitis s plasmocyty

-         bowenoidní papulóza

-         lupus miliaris disseminatus faciei