Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 24.5.2006

as. MUDr. Šimková, Hradec Králové

-         cévní tumor nebo endovaskuární endoteliální proliferace?

 

MUDr. Baník, Ostrava

-         Massonův tumor v trombu

-         erodovaný naevus Spitz

-         SSM s masivní intravaskulární propagací

-         morbus Darier

-         lymfocytom

-         osifikující fibromyxoidní tumor

-         SSM s invazí dermis

-         lipoma – like hibernom

-         ekrinní spiradenom

-         leiomyom

 

prof. MUDr. Štork, Praha

-         maligní lymfom CD30 pozitivní

-         myeloidní leukémie

-         lupus erythematosus tumidus

-         reticulohistiocytom

-         pseudolymfom

-         extrammammární morbus Paget v axile

-         histiocytosis X

-         pityriasis rubra pilaris

-         naevus Spitzové

-         large cell anaplastic lymfom

-         morbus Bowen se světlými buňkami

-         bulózní systémový lupus erythematosus

-         nekrobiotický xanthogranulom

 

prim. MUDr. Frey, Praha

-         desmoplastický spinoceluární karcinom

-         ekrinní epitheliom

-         porokeratosis superficialis

-         glomangiom

 

  

doc. MUDr. Pock, Praha

-         chilblain lupus

-         apokrinní hidrocystadenom

-         erythema multiforme

-         trichoepithelioma

-         lichen amyloidosus

-         bowenoidní papulóza

-         mycosis fungoides CD8 +

-         verruca seborrhoica s částečnou regresí

-         eosinofilní fasciitis

-         lymphangioma circumscriptum

-         eosinofilní panniculitis

-         epidermolytický akantom

-         lupus miliaris disseminatus faciei

-         PUPPP