Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 24.3.2005

Doc. MUDr. Feit, Brno

-         T-lymfom s CD8 pozitivními lymfocyty

-         kombinovaný adnexální tumor  s folikuární a ekrinní diferenciací

-         targetoidní hemosiderotický haemangiom

-         acroangiodermatitis

-         histiocytární sarkom         

 

Doc. MUDr. Pizinger, Plzeň

-         poroidní hidradenom

-         xanthom eruptivní

-         overlap LSA + sklerodermie u GVHD

-         eczematoidní typ purpura pigmentosa

-         rekanalizovaný organizovaný trombus

-         scabies

-         ekrinní neutrofilní hidradenitis

-         verruca seborrhoica

-         diferenciální diagnóza transepidermální eliminační kanál s kalcifikací

-         adnex tumor s apokrinní diferenciací

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

-         mammilla accessoria

-         pityriasis rubra pilaris

-         schwannoma

-         porphyria cutanea tarda – 2 případy

-         keratoma sulcatum

-         incidentální epidermolytická hyperkeratóza u ekrinního tumoru

-         atypický fibroxanthom

-         granuloma faciale – fibrotizovaná starší léze

-         ekrinní porom

-         necrobiosis lipoidica

-         lichen planopilaris

-         nodulární maligní melanom amelanotický s prstenčitými buňkami

-         kožní metastáza karcinomu mammy s charakterem „signet ring cells“