Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 24.11.2004

prof. Štork, Praha
-         epitheloidní melanocytární  naevus
 -         histopatologie nehtového lůžka – vztah zánětu k normě
-         metastáza karcinomu rekta
 -         syringom ze světlých buněk
 -         maligní neuroektodermový nádor 
 -         maligní melanom v naevus naevocellularis intradermalis
 -         Churg-Strauss syndrom
 -         atypická mykobakterióza
 -         basaliom v terénu stasis dermatitis
 -         eosinofilní spongióza - pemphigus herpetiformis?
 -         eosinofilní folliculitis 
 -         livedo reticularis
 -         naevus Spitz epiteloidní
 -         klonální seborrhoická verruca
 
as. Kodetová, Praha
 -         mycosis fungoides s granulomy kolem cév
 -         prekurzorový T lymfoblastický lymfom 
 -         velkobuněčný anaplastický CD30 pozitivní T lymfom
 
MUDr. Zemanová, Praha
-         maligní chordom
 
doc. Pock, Praha
 -         intravaskulární lymfatická metastáza karcinomu mammy
 -         intradermální metastáza světlobuněčného adenokarcinomu ledviny
 -         tinea profunda
 -         makulózní amyloidóza
 -         trichofolliculom
 -         glomus tumor
 -         pemphigus foliaceus
 -         naevus naevocellularis intradermalis + molluscum contagiosum
 -         syringocystadenoma papilliferum
 -         fibroepithelioma Pinkus
 -         epithelioma sebaceum
 -         maligní ekrinní porom
 -         trichilemmoma