Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 24.10.2012

prof. MUDr. Štork, Praha

-         susp. LE panniculitis et pernio

-         susp. LE panniculitis

-         névoidní afekce – lineární névus sebaceus

-         jizivící alopecie při chLE

-         metastáza apokrinního karcinomu axily s gener.

-         folliculitis decalvans

-         LE tumidus

-         kombinovaný névus s balónovým buňkami nejisté povahy

-         intersticiální a granulomatózní dermatitidy

-         ekrinní syringofibroadmotózní reakce

-         alopecia mucinosa/myfu

-         kombinovaný névus – smíšený + hluboko penetrující

-         morfea + LSA se sklerózou u 1 pacienta

-         LSA + vitiligo u 1 pacienta

-         SSM v névu

 

prim. MUDr. Frey, Praha

-         atypická hraniční melanocytární léze – 3 případy

-         neobvyklý spinaliom

-         kožní endometrióza

-         intravaskulární endoteliální papilární proliferace

-         sklerotický fibrom

-         SSM sekundárně-nodulární se satelitní metastázou

-         SSM – typ napodobující dysplastický névus

-         urticaria pigmentosa

-         trichilemmální cysta s kalcifikací

-         névus Spitzové

-         spitzoidní melanom

-         interface dermatitis nevyhraněná

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         LE tumidus

-         sarcoidosis cutis – navíc větší granulomy s centrální nekrózou

-         sarcoma Kaposi

-         LSA – výrazná sklerotizace

-         atypická hraniční melanocytární léze se dvěma fenotypy melanocytů a desmoplázií

-         atypická hraniční melanocytární léze s třemi fenotypy melanocytů

-         sekundárně nodulární povrchově se šířící melanom s regresí a mikrosatelity

-         leishmaniasis cutis

-         pseudoprofýrie u hemodialyzovaného pacienta

-         fibrózní uzel v rámci boreliózy

-         sklerotický fibrom

-         akantom z jasných buněk

-         naevus naevocellularis compound se starší jizvou

-         palisádovitá neutrofilní a granulomatózní dermatitis při morbus Crohn

-         fenotypicky heterogenní,  hraniční, převážně intraddermální melanocytární névus

-         akutní generalizovaná exantematická pustulóza

-         tumor z dermálních duktů

-         trichoblastom

-         elastosis perforans serpiginosa u syndromu Ehlers-Dunlos