Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 24.1.2007

MUDr. Zemanová, Praha

-        vřetenobuněčný haemangiom

-        naevus Spitzové

-        neurothekeom

-        skvamózní varianta carcinoma sebaceum

-        supratrochanterický akantom

 

 

MUDr. Čelakovská, Hradec Králové

-        erythema multiforme

-        syringom

-        purpura pigmentosa

 

prof. MUDr. Štork, CSc., Praha

-        morbus Morbihan

-        verruca seborrhoica s granulární parakeratózou

-        granuloma faciale

-        basaliom se sebaceózní a ekrinní diferenciací

-        intradermální naevus s adenoidním uspořádáním

-        pemhigus vulgaris s lézí Hailey-Hailey – like

-        vaskulopatie s trombotizací

-        melanom v intradermálním naevu

-        angiofibrózní keratodermia punctata

-        fibrózní uzly u ACA

-        bulózní impetigo stafylokokové

-        fibrózní histiocytom se zrnitými buňkami

 

prim. MUDr. Frey, Praha

-        sebaceózní hyperplázie velkých rozměrů

-        naevus vlasového folikulu

-        scabies

-        fokální kožní mucinóza

-        postiradiační morfea

 

  

doc. MUDr. Pock, CSc., Praha

-        mikrovenulární hamenagiom

-        intradermální melanocytární naevus s neobvyklými melanocyty

-        lupus erythematosus chronicus s reaktivními lymfoidními folikuly

-        virový puchýř – herpes zoster či varicela

-        jizvící bulózní pemphigoid

-        pemphigus foliaceus

-        cholesterolová embolizace arteriol

-        lupus erythematosus tumidus

-        naevus lipomatosus superficialis

-        pustulózní subkorneální dermatóza Sneddon-Wilkinson

-        haemangioendotheliom kaposiformní infantilní

-        osteom primární miliární

-        lichen scrophulosorum

-        Kaposiho sarkom – plakovité stádium

-        necrobiosis lipoidica s granulomatózní vaskulitidou

-        bowenoidní papulóza

-        obrovskobuněčný fibroblastom

-        dermatomyofibrom