Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 23.9.2009

prim. MUDr. Frey, Praha

-         akantolytický dyskeratotický akantom

-         meta karcinomu mammy do kůže

-         osteom s transepidermální eliminací

-         papilární endoteliální hyperplázie

-         adenom mammilly

-         nodulárně cystická degenerace subcutis

-         nekróza subcutis

 

prof. MUDr. Štork, Praha

-         sklerotický fibrom s depozity mucinu

-         necrobiosis lipoidica

-         granulomatózní folliculitis

-         erythema multiforme

-         angiosarkom – epiteloidní a angiomatoidní

-         vaskulitida malých a středně velkých cév

-         elastolytický obrovskobuněčný anulární granulom

-         morbus Hailey-Hailey s eosinofily

-         subepidermální bula nejasné etiologie

-         erythromelanosis follicularis faciei et colli

-         regrese tuberózního hemangiomu – elastika

-         lineární porokeratóza

-         porokeratosis Mibelli na penisu

-         xanthom

-         pityriasis rubra pilaris

-         deep penetrating naevus

-         fibrózní histiocytom s bazaloidní hyperplázií epidermis

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         milia en plaques – like forma lichen planopilaris

-         exanthema fix

-         erythropalasia Queyrat

-         carcinoma spinocellulare s vřetenobuněčnou komponentou

-         lupus erythematosus chronicus – lichenoidní typ

-         pseudoporfýrie při chronické renální insufucienci

-         hemangioma capillare s trombotizací a poměrně rozsáhlou papilární endoteliální proliferací

-         naevus naevocellularis junkční dysplastický s neobvyklou bazaloidní proliferací epidermis

-         naevus naevocellularis intradermalis - klonální

-         kolize – pilomatrixoma nebo basaliom s ložiskovitou diferenciací k vlasové matrix

-         balanitis plasmocellularis Zoon

-         dobře diferencovaný liposarkom

-         pustulózní subkorneální dermatóza

-         anulární elastolytický obrovskobuněčný granulom

-         retikulární erytematózní mucinóza

-         pustulózní psoriáza von Zumbusch

-         lichen myxoedematosus – lokalizovaná varianta, forma nodulární

-         fibrolipoma