Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 23.6.2010

prof. MUDr. Pizinger, Plzeň

-         meta karcinomu ovaria

-         fibrotizace dolního koria

-         granuloma faciale dif. dg. lymfocytární infiltrace?

 

MUDr. Zemanová, Praha

-         lymfoma cutis

-         naevus naevocellularis compound plantární

 

MUDr. Frühaufová, Praha

-         urticaria pigmentosa

 

prof. Mandys, Praha

-         acroangiodermatitis

 

as. MUDr. Frey, Praha

-         naevus Reed

-         lentigo maligna s obrovskými mnohojadernými buňkami

-         atypický fibroxanthom

-         iritovaná verruca seborrhoica

-         herpetická bula

-         polypózní melanom

-         poroidní hidradenom

-         xanthoma planum

-         superficiáoní epitheliom se sebaceózní diferenciací

-         chondroidní syringom

-         desmoplastický névus

-         fokální kožní mucinóza

-         lichen planus linearis

 

prof. Štork, Praha

-         dermatitis s abscesy Langerhansových buněk – 2 případy

-         dermal duct tumor

-         LSA – neobvyklý klinický obraz

-         dermatomyofibrom

-         masivní tinea superficialis

-         fagocytóza neutrofilů

-         bowenoidní papulóza

-         balanitis plasmocellularis Zoon

-         intradermální melanom s balónovými melanocyty

-         vícečetný perineuriom

-         basaliom v seborrhoické verruce

-         porokarcinom

-         lymfomatoiodní papulóza

-         atypický névus s desmoplázií nejisté biologické povahy

-         esenciální eruptivní teleangiektázie

-         řez klíštětem

-         adnexální tumor s trichogenní diferenciací

-         kolize – superficiální basaliom + SSM

-         mycosis fungoides

-         nodulární melanom s balónovými buňkami

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         chilblain lupus

-         angiohistiocytom s mnohojadernými buňkami

-         lichen striatus

-         coccidioiodomycosis

-         nodulární fasciitida

-         naevus epidermalis s epidermolytickou hyperkeratózou

-         tinea superficialis – ectothrix

-         nadpočetný prst s nehtem – 2 případy

-         sebaceózní karcinom in situ

-         vaskulopatie – diseminovaná intravaskulární koagulace

-         nodulární maligní melanom amelanotický, névoidního typu . sekundární v névu

-         centrální centrifugální jizvící alopecie

-         anulární elastolytický obrovskobuněčný granulom

-         scabies – norwegica

-         histiocytosis X