Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 23.4.2008

MUDr. Švecová

-         diferenciální diagnóza naevus naevocellularis intradermalis nebo melanom?

-         nodulární hidradenom

-         anulární elastolytický obrovskobuněčný granulom

-         lupus erythematosus tumidus

 

prim. MUDr. Frey, Praha

-         dermatitis herpetiformis – stará léze?

-         pseudosklerodermie při systémové borelióze

-         akcesorní tragus

-         kolize basaliomu a fibrózního histiocytomu

-         epidermoidní cysta pigmentovaná

-         benigní adnexální tumor z potních žláz

 

prim. MUDr. Kodetová, Praha

-         juvenilní myofibromatóza

-         aktinomykóza

-         akantolytická dyskeratóza – warty dyskeratoma?

 

prof. MUDr. Štork, Praha

-         dermatomyositis

-         pyoderma gangraenosum

-         basaliom v ulcus cruris

-         basosquamózní karcinom

-         cornu cutaneum

-         verruca vulgaris – cornu cutaneum

-         atypická mykobakterióza

-         nodulární forma sarcoma Kaposi

-         kombinovaný naevus naevocelulární a modrý

-         celulární naevus coeruleus

-         pustulosis palmoplantaris

-         specifická porucha keratinizace u pacienta po orgánové transplantaci

-         dermatomyositis

-         urticaria neutrofilní

-         dermatomyofibrom

-         reticulohistiocytom

-         Schnitzlerův syndrom se skleromyxedematózními změnami bérců

-         sklerodermiformní GVHD

-         mnohočetný keratoakantom Grzybowski

-         folikulární mucinóza

-         perifolikulární fibrom

-         nodulární amyloidóza

-         reaktivní zmnožení mastocytů

-         atypická necrobiosis lipoidica

-         dermatofibrosarcoma protuberans

-         dermatofibrosarcoma protuberans v jizvě po maligním melanomu

-         fibroepithelioma Pinkus

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         akantom z jasných buněk

-         epiteloidní haemangiom

-         aktinický retikuloid

-         fokální kožní mucinóza

-         lichen ruber mucosae

-         naevus naevocellularis compound dysplastický s bazaloidní proliferací epidermis s folikulární diferenciací

-         morbus Paget

-         deep penetrating naevus – 2 případy

-         keratosis lichenoides chronica

-         chilblain lupus

-         Kaposi sarcoma – plakovité stádium

-         kožní B lymfom marginální zóny

-         haemagiosarkom s nižším stupněm diferenciace

-         lichen nitidus

-         SSM s regresí postihující i keratinocyty

-         epidermolytická keratóza dlaní a chodidel

-         sarkoidóza na penisu?

-         herpes simplex recidivans

-         xanthom