Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 23.3.2011

prof. MUDr. Štork, Praha

-         naevus sebaceus + verruca vulgaris

-         lues II s granulomatózní složkou

-         scabies – anatomie chodbičky

-         molluscum contagiosum s granulomatózní reakcí

-         naevus sebaceus s basaloidní proliferací a syringocystadenoma papilliferum

-         erythema multiforme s chronickým průběhem

-         lichen amyloidosus

-         lupus erythematosus chronicus – chilblain

-         LSA incip.

-         mycosis fungoides

-         dyskeratotické keratinocyty snad po chemoterapii

-         morbus Grover – pemphigus foliaceus – like

-         granuloma annulare s depozity fibrinu na kolagenních snopcích

-         hraniční melanocytární léze – animal type - like melanoma

-         fixní lékový axantém

-         trichilemmoma

-         neobvyklý mnohočetný fibrózní tumor – superficiáln fibrózní histiocytom?

-         spitzoidní melanocytární léze nejisté biologické povahy

 

prim. MUDr. Kodetová, Praha

-         naevus naevocellularis junkční dysplastický s rysy Reedova naevu

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         anulární elastolytický obrovskobuněčný granulom

-         dermal duct tumor se sekundární hemoragií

-         angiolymfoidní hyperplázie s eosinofilií

-         scleredema adultorum Buschke

-         chilblain lupus

-         erythema ab igne

-         lichen planopilaris s jizvící alopecií

-         folliculitis decalvans

-         candidosis linguae

-         acroangiodermatitis

-         syringocystadenoma pappilliferum

-         porokeratosis superficialis s mohutnou apoptózou

-         Wells syndrom

-         pigmetnovaný epiteloidní melanocytom charakteru celulárního modrého névu

-         pseudoxanthoma elasticum