Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 23.10.2013

Dr. Zemanová, Praha

-         Purpura pigmentosa

-         Erythema multiforme

-         Chronická superf. a hluboká dermatitis s eozinofily

Dr. Čelakovská, Hradec Králové

-         Lupus erythematosus tumidus

-         Naevus lipomatosus superficialis

Prof. Štork,  Praha

-         Urticaria vasculitis

-         Ekrinní porom a sebor. veruka

-         Dermatitida s purpurou – vasculitis s úklidovou reakci?

-         Angioproliferace nejspíše reaktivní (regred. hemangiom?)

-         Hemangiom nejisté povahy

-         papillomatosis ret. et confl. s vakuolizací keratinocytů

-         Sa Kaposi – 2 případy

-         Trichoepitheliom

-         Rezidua névu

-         Leukocytokl. vasc. malých až středních cév (Churg-Strauss?)

-         Fenotypicky heterog. melanocyt. léze

-         Hidradenom

-         Front. fibr. alopecie

-         M. Grover

-         LE s jizvící alopecií

-         Keratoacanthom – elast. Vlákna

Prof. Mandys, Praha

-         Nodulocystický basaliom

-         Sekundárně nodul. SSM amelanotický

Doc. Pock, Praha

-         Apokrinní hidrocystom

-         Granulárně parakeratotický akantom

-         Vulvitis  Zoon

-         N. epidermalis s epidermolytickou hyperkeratózou

-         Atypická melanocyt. Léze s fenot. heterogenitou

-         Pityrosporum folliculitis

-         Tzv. akantom s epidermolytickou hyperkeratózou

-         Papillomatosis ret. et confl.

-         Psoriasis pust. von Zumbusch

-         Polyarteriitis nodosa

-         Urticaria vasculitis

-         Makulózní amyloidóza

-         Lichen striatus

-         Subkutánní amyloidóza

-         Acanthoma supratrochantericum

-         Lichen amyloidosus

-         Bowenoidní papulóza

-         Naevus coeruleus celulární typ