Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 22.11.2006

MUDr. Zemanová, Praha

-        syringocystadenoma pappilliferum s velkou keratinizací

-        glomus tumor s partiemi CD34 pozitivními

-        psoriaziformní dermatitis

-        lupus erythematosus chronicus

-        pemphigus vegetans susp.

 

MUDr. Baník, Ostrava

-        elastofibroma

-        dobře diferencovaný liposarkom

-        epiteloidní naevus coeruleus se SSM regresí

 

prof. MUDr. Pizinger, Plzeň

-        lupus erythematosus neonatální

-        eczema hyperkeratoticum – diferenciání diagnóza psoriáza

-        naevus naevocellularis compound s transepidermální eliminací melanocytů

-        bércový vřed se sekundární angioplázií v terénu

-        stasis dermatitis

-        mycosis fungoides s folikulotropismem

-        celulární naevus coeruleus

-        kombinovaný modrý a naevocelulární naevus

-        rozsáhlá granulomatózní dermatóza

 

prof. MUDr. Štork, Praha

-        granuloma annulare

-        syndrom Gorlin-Goltz

-        granuloma annulare na dlani

-        verruca seborrhoica s regresí lichenoidního typu

-        junkční naevocelulární naevus dysplastický s mohutnou hyperkeratózou

-        sebaceózní epitehliom

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

-        dermatofibrosarcoma protuberans

-        intradermální epiteloidní melanocytární naevus s masivní lichenoidní tkáňovou reakcí

-        xanthom

-        makulózní amyloidóza

-        hidroacanthoma simplex

-        kožní leiomyosarkom

-        tumor z granulárních buněk

-        folliculitis sclerotisans nuchae

-        solidní basaliom s trichoepitheliomatózními rysy

-        atypický fibroxanthom

-        erythema multiforme

-        stav po perforaci větší cévy s trombotizací, příp. posttraumatické aneurysma s trombotizací

-        lichen amyloidosus

-        lichen striatus s obrovskými mnohojadernými melanofágy

-        lichen ruber pemphigoides