Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 22.10.2008

MUDr. Čelakovská, Hradec Králové

-         morbus Grover susp.

 

MUDr. Zemanová

-         pilomatrixom s transepidermální eliminací

-         akantom z jasných buněk

-         nodulární hidradenom

-         chronický ekzém na plosce

-         erythema nodosum

 

prof. MUDr. Pizinger, Plzeň

-         bulózní chorob u dítěte

-         incidentální fokální akantolytická dyskeratóza

-         adenoma sebaceum

-         granuloma annulare atypické

-         leiomyosarkom

-         nízce diferencovaný spinocelulární karinom

-         lichen sclerosus et atrophicus

-         folliculitis

-         maligní lymfom B

-         angioproliferace nejasné geneze

-         morbus Flegel

 

prof.MUDr. Štork, Praha

-         nodulární melanom

-         porphyria cutanea tarda

-         SSM s regresí

-         granuloma annulare se sarkoidálním granulomem

-         nerobiosis lipoidica

-         pyoderma gangraenosum vyrostlý z naevus naevocellularis intradermalis

-         glomové tělísko

-         kombinovaný naevus intrademální + modrý celulární

-         bowenoidní papulóza

-         folliculitis decalvans

-         akneiformní exantém

-         xantom s cholesterolovými krystaly

-         histiocytom kavernózní

-         dysplastický naevus s angioproliferací

-         pityriasis rosea

-         Wellsův syndrom

-         reaktivní zánět nejspíše po štípnutí hmyzem s četnými Langerhansovými buňkami

-         bulózní pemphigoid atypický

-         lichen sclerosus et atrophicus

-         lichen nitidus

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         lymfocytom

-         tinea superficialis

-         velkobuněčný B lymfom (DLBCL), centroblast. varianta, leg type

-         nodulární amyloidóza

-         makulózní amyloidóza

-         pankreatopatická panikulitida

-         konfluentní a retikulární papilomatóza

-         mycosis fungoides – počínající infiltr. stádium

-         karcinom z Merkelových buněk

-         lichen aureus

-         porokarcinom

-         erythroplasia Queyrat

-         epiteloidní haemangiom

-         folikulární mucinóza

-         lupus erythematosus tumidus

-         retikulární lentigo

-         fibrózní papula nosu

-         bowenoidní papulóza