Program sklíčkového semináře ČDS ze dne  2.12.2020

 

Prof. MUDr. Matěj, Praha

-        Kožní reaktivní angiomatóza

 

Prof. MUDr. Štork, Praha

-        Atyp. tu Spitz

-        Lichenoidní reakce po adalimumabu

-        Pemphigusfoliaceus

-        Akcesorní mléčná žláza

-        Adenom bradavky

-        Porokarcinom

-        Obliterující vaskulopatie při antifosfolipidovémsy

-        Trichotilománie

-        Dermatitis herpetiformis

-        Kožní mucinóza

-        Tineafollicularis

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

-        Epidermolytickýakantom

-        Mukokéla

-        Erythemamultiforme

-        Pilomatrixoma

-        Interface dermatitis lichenoidní

-        Cornucutaneum na podkladě spinocel. Ca

-        Lichenamyloidosus

-        Akantolytickýakantom

-        Fol. Pyodermie – G+

-        Anulárníelastolyt. obrovskobuněčný granulom

-        Pretibiální myxedém

-        Desmoplastickýtrichoepitheliom

-        Folikulární mucinóza