Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 19.1.2011

Doc. MUDr. Štork, Praha

-         erythema nodosum s Miescherovými granulomy

-         melanom s perineurálním šířením

-         erythema nodosum u terapie biologiky (anti TNF alfa)

-         reaktivní polymorfní infiltrát v axile

-         reakce na požahání medůzou

-         anulární elastolytický obrovskobuněčný granulom

-         dif. dg. – pemphigoid, dermatitits herpetiformis, lineární IgA dermatóza

 

MUDr. Frey, Praha

-         clear cell hidradenoma

-         inverzní klonální verruca seborrohica

-         desmoplastický trichoepiteliom

-         osteoma cutis

-         epithelioma adenoides cysticum Brook

-         trichoepiteliom

-         ekrinní porom

-         naevus comedonicus

 

doc.MUDr. Pock, Praha

-         trichoblastom

-         extraskeletární osteochondrom

-         dna s transepidermální eliminací ložiska

-         mycosis fungoides v premykotickém stádiu

-         fenotypicky heterogenní smíšený melanocytární névus

-         reticulohistiocytom

-         naevus sebaceus – 2 případy

-         papillomatosis confluens et reticularis

-         Hodgkinův lymfom, smíšená varianta

-         velkobuněčný lymfom B řady

-         lichen planopilaris

-         hypomelanosis idiopathica guttata

-         schwannoma

-         makulózní amyloidóza

-         anulární elastolytický obrovskobuněčný granulom

-         sebaceózní epiteliom

-         hypereosinofilní syndrom

-         pityriasis rubra pilaris

-         neobvyklá originální porucha keratinizace (biopsie 246/2011)