Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 17.4.2013

prim. MUDr. Kodetová, Praha

-         hraniční junknčí melanocytární léze

 

MUDr. Sticová, Praha

-         acanthosis nigricans

 

prof. MUDr. Štork, Praha

-         melanom ve smíšeném dysplastickém névu

-         condyloma accuminatum se sekundární dilatací ekrinních vývodů

-         urticaria vasculitis

-         virový akantom s dysplastickými změnami

-         mucinosis follicularis – folikulotropní mycosis fungoides

-         lichen planus v smíšeném névu nejisté povahy

-         smíšený névus s desmoplázií nejisté povahy (trauma? regrese?)

-         polyarteriitis nodosa

-         smíšený melanoyctární névus s neurofibromatózní přeměnou

 

MUDr. Frey, Praha

-         leiomyosarkom

-         dediferencovaný spinaliom, DD: metastatický karcinom vnitřních orgánů

-         atypický fibroxanthom

-         benigní onkocytární adenom intranodální

-         tumorózní kalcinóza

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         calcyphylaxis

-         chronická radiodermatitis, DD: sklerodermie indukovaná radioterapií

-         makulózní incontinentia pigmenti posterior

-         pityrosporum folliculitis

-         SSM s ložiskem balónových melanocytů

-         porphyria cutanea tarda u hemodialyzovaného pacienta, příp. pseuodporfýrie

-         juvenilní xanthogranulom

-         smíšený tumor kůže – z větvených duktů

-         glomus tumor

-         apokrinní hidrocystadenom

-         leishmaniosis cutis

-         sebaceom

-         trichoadenom

-         androgenní defluvium

-         vaskulopatie

-         lichen amyloidosus