Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 17.12.2008

MUDr. Zemanová, Praha

-         lentigo maligna

-         syringocystadenoma papilliferum

-         naevus sebaceus

 

MUDr. Jedličková, Brno

-         condyloma giganteum – verukózní karcinom

-         naevus coeruleus

-         pityriasis rubra pilaris

-         PLEVA

 

prof. M UDr. Štork, Praha

-         intravaskulární koagulace

-         kolize seborrhoické veruky s intradermálním névem

-         sebaceózní adenom

-         lichen planus bullosus – 2 případy

-         trichepiteliom

-         naevus naevocellularis intradermalis + nekrobiotický granulom s epidermální eliminací

-         atypický névus Spitzové

-         atypická mykobakterióza

-         herpetiformní pemphigoid

-         meta karcinomu mammy

-         angiolipofibrom

-         erytrodermie – susp. mycosis fungoides

-         vícečetný veruciformní dyskeratom

-         LSA

-         adnex tumor z vývodů potních žláz

-         granuloma faciale

-         LSA blízký lichen planus

-         panniculitis s plasmocyty a fibrotizací vaziva

 

prim. MUDr. Frey, Praha

-         leiomyom s kalcifikacemi

-         ekrinní névus

-         SSM in situ, lentiginózní typ

-         amputační neurom

-         trichodiscom

-         warty dyskeratoma

 

doc. MUDr. Pock, Praha

-         pemphigus foliaceus

-         dermatomyositis

-         angiolymfoidní hyperplázie s eosinofily

-         hybridní cysta s pilomatrixomem

-         cysta velusového vlasu

-         infiltrace kůže při zákl. onemocnění CLL

-         difuzní extraneurální a plexiformní intraneurální neurofibrom

-         maligní schwannom vzniklý v neurofibromu

-         erythrasma

-         lupus erythematosus chronicus – lichen planus – like

-         lichen myxoedematosus

-         kandidóza