Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 16.1.2002

Pizinger, Plzeň
Erythema dyschromicum perstans
 Atypický compound naevus
 Klonální verrruca seborrhoica
 Villonodulární tenosynovitis
 Atypický fibroxanthom
 PLEVA
 Meta ca jazyka do kůže
 Meta adenokarcinomu do pupku  
 
Štork, Praha
 Erythema dyschromicum perstans (střed a periferie)
 Tinea faciei incognito
 Pemphigus sliznice
 Hybridní epidermoidní a trichilemmální cysta
 LE kštice
 Lymfocytom
 Gigantické comedo/dilatovaný porus Winer
 Neutrofilní revmatoidní dermatitida
 Compound + haló naevus
 Lichen follicularis
 Pinkusův tumor
 Porokeratosis superficialis - střed a periferie léze
 Pitted keratolysis
 Meta ca mammy do kůže s lichenoidní epidermální reakcí po RTG
 Jizvící alopecie s hyperplázií mazových žláz
 Susp. angiolymfoidní hyperplázie bez eosinofilie
 Pemphigus se změnami vaziva
 Ichthyosis acquisita  
 
Pock, Praha
 Incipientní tumorózní stadium mycosis fungoides
 Tinea superficialis
 Juvenilní xantogranulom
 Retikulohistiocytoma
 Schwannoma
 Angiolymfoidní hyperplázie s eosinofilií
 Trichilemmoma
 Ekrinní porom z dermálních duktů se sebocyty, které mohou 
 svědčit pro apokrinní diferenciaci z hlediska společného 
 embryonálního původu pilosebaceózní jednotky a apokrinních žláz
 Lichen striatus
 Nadpočetný prst
 Erythema induratum Bazin
 Sebaceózní epitheliom imitující desmoplastický
 trichoepitheliom
 Melanotická labiální makula
 IgA lineární dermatóza
 Extramammární morbus Paget
 Maligní fibrózní histiocytom
 Sarkoidóza
 Lichen planopilaris
 Klonální verruca seborrhoica
 Depigmentace nejasné etiologie
 Elastolytický annulární obrovskobuněčný granulom  
 Retikulózní erythematózní mucinóza