Program sklíčkového semináře ČDS ze dne  14.10.2020

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Trichoepithelioma
 • Mastocytóza
 • M. Flegel
 • Aktinický granulom
 • Vaskulopatie
 • Kombinovaný névus
 • Atyp. fibroxantom
 • Junkční dermatitida?
 • Necrobiosislipoidica
 • Elastotický hemangiom
 • bulózní SLE
 • Melanocytom
 • Keratodermie?

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Extramamární m. Paget
 • Regredovaná léze melanocytárního původu
 • Netypický akantom z jasných buněk – mnohočetný
 • Kombinovaná melanocytární léze nejistých biol. Vlastností
 • Sklerodermoidní chronická GVHD
 • Subkutánní sarkoidóza – kombinace s granulomaannulare?
 • Sebaceom s organoidním uspořádáním (adipophyllin)
 • Sebaceom
 • Acrodermatitischron. atrophicans s výraznou hydropickou degenerací str. basale
 • Lues II – průkaz treponemy imunohistologicky
 • Poikilodermaatrophicansvasculare