Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 14.1.2004

doc. Pock, Praha
 
-         pseudopelade Brocq (diferenciální diagnóza proti folliculutis decalvans) – 2 příp.
 -         Pityrosporum folliculitis
 -         pityriasis rubra pilaris
 -         lichen amyloidosus
 -         morbus Paget
 -         glomus tumor
 -         folikulární mucinóza
 -         karcinom z Merkelových buněk 
 -         verukózní karcinom 
 -         diferencovaný kožní leiomyosarkom
 -         histiocytosis – crystal storing – rhabdomyoma resembling
 -         akcesorní tragus
 -         bowenoidní papulóza
 
doc. Štork, Praha
 
-         verruca vulgaris – přítomnost neobvyklého typu keratinu
 -         dermatofibrosarcoma protuberans
 -         basaliom s ekrinní diferenciací
 -         urticaria pigmentosa až mastocytom