Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 13.6.2000

as. Šimková
perforující folliculitis
lupus erythematosus
Wellsův syndrom
pemphigus erythematosus

doc. Pizinger
pyoderma faciale dif. dg. gangraenosum

prim. Roudnická
bilharzióza

dr. Kodetová
multicentrická reticulohistiocytosis

doc. Hercogová
atypická mycobakterióza (dif. dg. TBC verrucosa)
Reedův naevus
superficial spreading melanoma s regresí

doc. Štork
juxtaepidermální acrospirom
eruptivní cysta velusového vlasu
kolizní tumor - solidní basaliom + naevus naevocellularis intradermalis
necrobiosis lipoidica na předloktí
kombinovaný naevus + modrý
kavernózní histiocytom
naevus naevoellularis intradermalis s lentiginózní hyperplázií
miliaria rubra
verruca seborrhoica s akantolýzou
annulární typ psoriasis pustulosa
clear cell syringom
reakce na kryalizaci s rysy leukocytoklastické vasculitidy
cylindrom
superficial spreading melanoma

doc. Pock
lichen ruber hypertrophicus s Munroovými mikroabscesy
syringoma
lupus vulgaris
fibrózní histiocytom s epidermotropismem
fibrózní histiocytom s morfou lichen planus
fibrózní histiocytom na dlani
erythema nodosum s Miescherovými uzlíky
naevus coeruleus - neobvyklý typ s melanocytární hyperplázií v epidermis
kožní leiomyosarcom - superficiální varianta
prurigo nodularis Hyde
fibrózní papula nosu
carcinoma sebaceum
kožní metastáza adenokarcinomu vnitřních orgánů
lupus miliaris disseminatus faciei
naevus naevocellularis compound s neuroidními rysy
naevus naevocelularis compound se sklerotizací a zvýšenou melanogenezí
atypický benigní fibrózní histiocytom