PROGRAM SKLÍČKOVÉHO SEMINÁŘE HISTOPATOLOGICKÉ SEKCE ČDS   ZE DNE 13. 2. 2019

MUDr.Zemanová, Praha

 • Hidrocystadenom – 2 případy
 • Naevus Spitzové

Prim. MUDr. Eis, Praha

 • SSM s regresí

Prof. MUDr. Štork, MUDr. Důra, Praha

 • Neutrofilní urtikarie při SLE
 • Tinea versicolor
 • Vřetenobuněčný nádor
 • Naevus epidermalis
 • Sarcoidosis
 • Epiteloidní angiomatoidní nodul

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Anulární elastolytický obrovskobuněčný grqanulom – 2 případy
 • Trichilemmoma
 • Lichen striatus
 • Lupus erythematosus chron.
 • Basaliom+osteomy+calcinosis
 • Folliculitis sclerotisans nuchae
 • Fokální kožní mucinóza
 • Penilní intraepit. neooplázie – nedif., HPV asoc.