Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 13.1.2016

MUDr.Zemanová, Praha

-          Subakutní dermatitis
-          Kutánní  keratocysta
-          Warty dyskeratoma
-          Alopecia universalis

MUDr. Čelakovská, Hradec Králové

-          Scabies s četnými CD30 pozit. Lymf.

As. MUDr. Frey

-          Prim. malobuňěčný karcinom kůže

Prof. MUDr. Štork, Praha

-          Steatocystoma multiplex
-          N. sebaceus
-          Basaliom s trichog. Difer.
-          SLE s bílou atrofií korelující s degener. Změnami kolag. Vaz.
-          Lichen striatus
-          Exantém pro vemurafenibu
-          Intravask. Lobul. Kapil. Hemangiom
-          Dilat. Porus Winer
-          Dermatomyositis a porokeratosis
-          Kong. Névus s neuroidní přeměnou
-          Pretib. Mucinosis
-          Atyp. smíš. Mela. Spitzoidní léze – 2 případy
-          Amyopat. Dermatomyositis
-          Aktinický elastolyt. Granulom
-          Vaskulitida středně velké cévy
-          Wells sy
-          PeIN basaloidní

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Folliculitis sclerotisans nuchae
-          DD: mitoticky aktivní névus, névidní melanom
-          Nodul. Fasciitis
-          M. Darier a masivní pityriasis vers.
-          REM
-          Anetodermia
-          Mnohočetné samose hojící keratoacantomy Ferguson-Smith