Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 12.11.2003

as. Jedličková   
 -         syndrom Birth-Hoigg-Dube – mnohočetné trichodiskomy
 
doc. Štork
 -         fokální kožní mucinóza
 -         angiosarkom
-         pityrtiasis versicolor
 -         perforující folliculitis u hemodializovaného pacienta
 -         epidermoidní cysta s terminálním vlasem 
 -         pseudolymfom
-         fixní lékový exantém
 -         kolizní tumor – fibrózní histiocytom a dysplastický junkční naevus – 
          v diferenciální diagnóze desmoplastický maligní melanom
 -         naevus naevocellularis intradermalis s neobvyklými naevocyty        
 -         suspektní akantolytický akantom
 -         morbus Crohn
 -         varicella + nekrotizující vascullitis + lymfatická leukémie
 -         iritovaná verruca seborrhoica s mucinózní sekrecí
 -         dermatomyositis s depozity mucinu
 -         hybridní epidermoidní cysta
 -         non-Hodgkinský T – lymfom susp.
 
doc. Pock
 -         naevus naevocellularis intradermalis – angiomatoidní varianta
 -         folikulární mucinóza – hraniční nález mezi benigní idiopatickou  a symptomatickou formou
 -         Pityrosporum folliculitis
 -         získaný digitální fibrokeratom
 -         erythema multiforme
 -         mukokela
-         nodulární maligní melanom s fokální akantolytickou dyskeratózou
 -         nodulární fasciitis
 -         acrodermatitis chronica atrophicans
 -         livedo reticularis
 -         solidní basaliom s ekrinní diferenciací
 -         desmoplastický trichoepitheliom
 -         tinea profunda – postižení vlasu
 -         histiocytosis X
 -         perifolliculitis abscedens et suffodiens