PROGRAM SKLÍČKOVÉHO SEMINÁŘE HISTOPATOLOGICKÉ SEKCE ČDS   ZE DNE 11.9.2019

MUDr.Zemanová, Praha

 • Sebaceom
 • Cylindrom a spiradenom v jedné lézi
 • Trichoblastom
 • Angiooproliferace

MUDr. Szabo, Praha

 • Dermální typ n. Spitzové
 • Urticaria s neutrofily
 • Granulomatózní panniculitis s eozinofily

MUDr. Hrudka, Praha

 • Atypická melanocytární léze

Prim. MUDr. Šach, Praha

 • Aneurysmatický fibrozní histiocytom
 • Melanom in situ

Prof. MUDr. Mandys, Praha

 • dirofilarióza

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • chron. pigm. purpura
 • pigmentovaný melanocytom
 • lymfedém s desmoplázií
 • tumorozní T-lymfom
 • teleangiektázie se sek. Změnami
 • kolagenom?
 • Herpes simplex – 2 případy
 • Kolize – bazaliom, melanom
 • Fok. Mucinóza
 • MELTUMP
 • Melanot. makula genitálu
 • Obliterující vaskulopatie
 • Pityriasis rubra pilaris

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Fok. Kožní mucinóza
 • Hluboko penetrující névus
 • Makulózní amyloidóza
 • Regredující verruca seborrhoica
 • Basaliom se světlými buňkami
 • Mycosis fungoides infiltr. St.
 • Erythema nodosum
 • Arteriitis temporalis
 • Fibr. Histiocytom – aneurysmatická varianta
 • Sarcoma Kaposi – nodulární