Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 10.4.2002

Frey, Praha
Ekrinní porom
 Koincidence akcesorní mammy s dyplázií a hyperplázií mazových žláz (apokrinní névus?)
 Epidermolytická hyperkeratóza
 Lineární epidermální névus 
 
Štork, Praha
Necrobiosis lipoidica
Dif. dg. rheumatoidní nodulus
Pityriasis rubra pilaris – primární léze
 Trombotizovaný haemangiom
 Ekrinní acrospirom intradermální
 Pemphigoid s milii - dif. dg. EBA
 Atypický basaliom
 Sebaceózní adenom
 Polyarteritis nodosa
 
Pock, Praha
Granulární parakeratóza
 Folikulární mucinóza při mycosis fungoides
 Verruca seborrhoica se světlými buňkami
 Cystický lymhangiom
 Erythema dyschromicum perstans 
Lobulární panniculitis , v. s. postinjekční
 Chondrodermatitis nodularis hellicis
 Warty dyskeratoma
 Glomus tumor
 Kombinovaný NNI a modrý cellulární naevus
 Atrophoderma Passini et Pierini
 Nadpočetný prst
 Urticaria pigmentosa
 Angiolymfoidní hyperplázie s eosinofilí
REM
 Fibrózní papula nosu
 Smíšený ekrinní tumor
 Morbus Paget
 Folliculitis sclerotisans nuchae
Časné stadium erythema nodosum
 Benigní lichenoidní keratóza
 Morbus Grover
 Desmoplastický trichoepitheliom
 Morbus Paget