Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 10.3.2004

As.  Šimková, Hradec Králové
-         zánětlivá forma milia en plaques?
 
doc. Pizinger, Plzeň
-         ekrinní spiradenom
 -          revmatoidní uzel
 -          kacifikace
 -          lupus erythematosus s lichenoidními rysy
 -         urticaria
-         Groverova choroba
 -         morbus Kyrle
 
MUDr. Zemanová, Praha
-         proliferující pilomatrixom
 
prim. Sosna, Praha
-         lymfom marginální zóny
 
prim. Frey, Praha
-         sebaceózní trichofolliculom
 -         malouzlová forma sarkoidózy
 -         fibrom šlachové pochvy – 2 případy
 -         dnavý tofus
 -         fixní léková exantém
 -         reaktivní hyperplázie epidermis a ekrinních žláz
 -         psoriasis vulgaris
 
doc. Štork, Praha
-         choroba s poruchou rohovění blízká porokeratóze
 -         xantogranulomatózní systémový proces
 -         toxoalergický exantém po flamexinu typu Lyelova syndromu
 -         fibrózní histiocytom s hyperlázií melanocytů (kombinace s junkčním naevem?)
 -         systémová sklerodermie s kalcinózou 
 -         schwannom
-         zosteriformní exantém nejasné etiologie
 -         nemoc z kočičího škrábnutí
 -         condyloma accuminatum
 -         kombinovaný naevus modrý + naevocellulární
 
doc. Pock, Praha
-         zregredovaná seborrhoická verruka
 -         lichen planopilaris 
 -         nodulární maligní melanom s balónovými melanocyty
 -         pityriasis rubra pilaris
 -         extramammární morbus Paget
 -         lymfomatoidní papulóza
 -         naevus naevocellularis intradermalis kombinovaný s naevem Spitzové epiteloidního typu
 -         basaliom s diferenciací k folikulární matrix – 2 případy
 -         pityriasis rubra pilaris – časná, jen folikulární léze
 -         erythema dyschromicum perstans
 -         mukokela
-         metastáza karcinomu mammy do kůže
 -         pemphigus foliaceus
 -         systémová amyloidóza
 -         mycosis fungoides lichenoidního typu
 -         lichen myxoedematosus