Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 10.12.2003

prim. Sosna, Praha
-angiolymfoidní hyperplázie s eosinofilií
 
doc. Feit
-         CD30 pozitivní large cell anaplastic lymphoma
 -         velkobuněčný B maligní lymfom na dolní končetině
 
MUDr. Frey, Praha
-         kožní ganglion 
 -         mikrocystický adnexální karcinom
 -         desmoplastický maligní melanom
 -         cévní malformace
 -         traumatický neurom
 -         neurální typ intradermálního naevocellulárního naevu
 -         chondroidní syringom
 
doc. Štork, Praha
-         iritovaná verruca seborrhoica s depozity mucinu
 -         tinea profunda
 -         paraneoplastický bulózní proces
 -         fibrózní histiocytom s hyperpigmentací epidermis
 -         arteriokapilární haemangiom
 -         Pityrosporum folliculitis
 -         trichoepitheliom
-         lichen sclerosus et atrophicus se sklerodermiformními rysy
 -         erythema multiforme
 -         sarcoma Kaposi
 
MUDr. Zemanová, Praha
-         akantom vlasové pochvy
 
doc. Pock
-         septická vascullitis u HIV pozitivního pacienta
 -         obrovskobuněčný elastolytický granulom – 2 případy
 -         makulózní amyloidóza
 -         warty dyskeratoma
 -         solidní basaliom s granulárními buňkami
 -         sarcoma Kaposi
 -         erythema multiforme
 -         Pityrosporum folliculitis
 -         intraneurální plexiformní neurofibrom
 -         pityriasis rubra pilaris
 -         skleromyxoedema