Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 1.6.2016

MUDr. Hrudka, Praha
-          Lentigo maligna

MUDr. Kujal, Praha
-          SSM in situ sek. v intrad. névu

Eis, Praha
-          Mitoticky aktivní intrad. névus

As. MUDr. Frey
-          Solit. Léze prurigo nodularis
-          Folik. cysta se zbytky vnitřní vlasové pochvy

Prof. MUDr. Štork, Praha
-          Folliculitis decalvans
-          Lineární LE
-          Pemphigus foliaceus
-          Psoriasis?
-          CD30+ lymfom
-          Sebaceózní adenom
-          Roh trichilemální?
-          Melanoma in situ
-          Fibr. Papula nosu s pagetoidní dyskeratózou
-          Dermatofibrosarc. Protuberans
-          Sklerot. Fibrom
-          Glomus tumor
-          Porokeratosis
-          Cheilits granulomatosa
-          Pit. Rubra pilaris
-          Erythroplasia Queyrat

Doc. MUDr. Pock, Praha
-          Androgenní alopecie
-          Fok. Kožní mucinóza
-          Reticulohistiocytoma
-          LE subac.  Bullosus
-          Amyloidosis keratinocytového původu, v.s. regredovaná seb. veruka
-          Nedif. HPV-induced PeIN
-          Veruk. Karcinom anogenitálního typu
-          Naevus sebaceus
-          M. Dowling-Degos
-          Lichen myxoedematosus