Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 1.4.2015

MUDr. Zemanová, Praha

-          Pityriasis rosea

-          Sa Kaposi – nodulární forma

MUDr. Frey, Praha

-          Panniculitis na paži

-          Kartilaginizovaný cholystom, ev. branchiogenní původ?

-          Schwannoma epitelovou komponentou

-          Nádor z krevních cév – hemangioendoteliom?

-          Leiomyosarkom kůže

Prof. MUDr. Štork, Dr. Důra, Praha

-          Angiofibrom

-          Lichen actinicus

-          Pernio

-          Tinea

-          Juv. Xanthogranulom

-          Vasculitis

-          Pyoderma gangraenosum?

-          Lichen planopil.

-          Purpura pigm. S granulomat. Složkou

-          Lymfocytom

-          Perforující kolagenní dermatóza a porokeratosis u jednoho pac.

-          Atypický histiocytom

-          Granulomatózní rosaceiformní derm. po tacrolimu

-          Bowenoidní papulóza

prim. Doc. Jirásek, Liberec

-          Granulomat. Dermatitis – poléková?

-          Lichenoidní dermatitis

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Papillomatosis ret. et confluens

-          Sek. MM v i.d. névu s regresí halo typu

-          Atyp. hluboká melanocytární léze s rysy Reedova névu

-          Regredovaná ver.seb.?

-          Anulární elastolyt. Granulom jako postzosterická reakce

-          Makulózní amyloidóza sepiderm. Změnami

-          Porokeratosis Mibelli

-          mastocytom