Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 1.10.2014

MUDr. Zemanová, Praha

-          Porokeratosis superf.

-          Parapsoriasis en plaques malolož. Typu

-          LE chron.

MUDr. Ciprová, Praha

-          Hluboko penetrující névus

MUDr. Frey, Praha

-          Erythema annulare  centrifugum

-          ACA s atypickou lokalizací?

-          Neurom posttraumatický

-          Kalcifikov. Bursitis

-          Angioproliferace

-          M. Darier

-          Smíš. Tumor kůže

-          Mikrocystický adnex. Karcinom

-          Ekrinní porom

-          Intraderm. Névus v kolizi s ver. vulg.

-          Trichoblastom

Prim. MUDr.Kodetová, Praha

-          Melanom deep penetr. N. -like

Prof. MUDr. Štork, Praha

-          Sebaceozní karcinom

-          Velkobuněčný akantom

-          Folik. mucinóza na podkladě B lymfomu

-          Spikuly s folik. parakeratózou a cystami

-          LE subak. Nevyýrazný při SLE

-          Eosinofilní panikulitida s ghost cells

-          Adnexální tumor s folik. diferenciací

-          Columnar dyskeratosis s intersticiální dermatitidou

-          Basalioma adenoidní

Doc. MUDr. Pock, Praha

-          Stevens-Johnsonův sy

-          Varicella

-          SSM s regresí a apoptózou keratinocytů

-          Lentigo reticularis

-          Mycosis fungoides infiltrativní st.

-          Nodulární hidradenom

-          Mystocytom

-          Morbus Flegel

-          Atypická hluboká melanocytární léze – melanom v névu nebo degenerativní změny melanocytů

-          Atypická hluboká melanocytární léze s rysy smíš. Epiteloidní névu

-          Lineární purpura pigmentosa

-          Atyp. mykobakterióza

-          Incip. Angiosarkom

-          Sarcoma Kaposi nodulární, HHV-8 pozit.