Program sklíčkového semináře histopatologické sekce ČDS ze dne 9.2.2022

MUDr.Zemanová, Praha

 • porokeratóza

 

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • lékový exantém po spikewax
 • B pseudolymfom
 • Chronický lupus erythematosus
 • Vřetenobuněčný melanom
 • T-lymfom?
 • Porokeratosisgigantea/Mibelli
 • PorokeratosisMibelli+ irit. ver.seb.
 • Verukózní karcinom
 • Mycosisfungoides s neutrofily
 • Lichensclerosus – metaplázie epitelu?
 • Notalgiaparaesthetica se sek. makul. amyloidózou
 • Porom  - dermalduct
 • PeIN – skvamózní?
 • Sarcoidosis s kaseózní nekrózou
 • Perniones s trombotizací kapilár

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Reticulohistiocytoma
 • Sklerotizovaný fibrom
 • Atypická hluboká melanocytární  léze/high-grade melanocytom
 • Folikulární mucinóza subakutní, benigní
 • SSM sek. vzniklý v névu (inverze pozitivity p16 a HMB45)
 • Genitální lentigo, v jedné ze tří lézí výraznější melanocyt. hyperplázie
 • Granulom z cizích těles (liftující nit z kys. polymléčné, kys. hyaluronová)
 • Ekrinníporom
 • Atypická hlub. melanocyt. léze s komponentou deeppenetr. nevus-like