Program sklíčkového semináře histopatologické sekce ČDS ze dne 8.3.2023

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Basaloidní folikulární hamartom + pilomatrixom s abscesem
 • Pleomorfní basaliom
 • Meta melanomu se zachovalou elastikou
 • Melanocyt. Léze nejisté biol. povahy
 • Porom z dermálních duktů
 • Celulární fibrózní histiocytom
 • Vaskulitida cév středního kalibru
 • Celulární neurothekeom
 • Condyloma
 • Piloleiomyom
 • Atypický pilární leiomyom
 • Pityriasis rubra pilaris
 • Lichen planopilaris

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Plexiformní neurofibrom
 • Psoriasis vulgaris – exacerbace při terapii adalimumabem pro m. Crohn
 • Benigní lichenoidní keratóza
 • Pityriasis rubra pilaris
 • Perifolliculitis abscedens et suffodiens
 • Spitzoidní nodulární melanom
 • Amyloidosis cutis
 • Atypická melanocytární léze s významnou fibrózou
 • Pernio
 • Porokeratosis superficialis s úseky lichenoidními (asociace s lichen planus?)
 • Fenotypicky heterogenní melanocytární léze
 • Mongolská skvrna