Program sklíčkového semináře histopatologické sekce ČDS ze dne 8.2.2023

MUDr.Heřman, Praha

 • trichoepithelioma
 • spinalioma

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • hluboko penetrující névus
 • angiolymfoidní hyperplázie s eosinofilií
 • orofaciální granulomatóza
 • trichilemmoma
 • leukocytoklastická vasculitis a tinea
 • junkční névus Spitzové
 • SSM v névu
 • regredující melanocytársní léze s rysy low-grade dysplázie
 • T-cell rich angiomatoidní polypoidní pseudolymfom
 • sklerotizovaný intradermální névus
 • lichen planus s plasmocyty – 2 případy
 • lupus erythematosus chronicus indukovaný antiTNF ter.?
 • lékový exantém typu fixního?
 • LE chron. s eliminací elast. vláken
 • LE chr. s plasmocyty – po antiTNF ter.?
 • LE subakutní anulární
 • lichen sclerosus se zárodečnými centry
 • reaktivní angioendoteliomatóza
 • aktinický granulom
 • pemfigoid jizvící
 • basaliom se světlými buňkami
 • keratoakantom s abscesy
 • pustulózní psoriáza
 • pemphigus

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • folliculitis decalvans
 • milia en plaques
 • velkobuněčný akantom
 • hidradenoma papilliferum
 • lichen planopilaris a lichen planus
 • kombinovaný névus névocelulární a modrý dendritický
 • kožní leiomyosarkom
 • mycosis fungoides infiltrativní st.
 • regredovaná léze v.s. keratinocytového původu
 • tinea profunda
 • MELTUMP kombin. névoceluární a hluboko penetrující
 • purpura pigmentosa eczematoides
 • smíšený tumor kůže
 • nodulární hidradenom
 • pityriasis rubra pilaris