Program sklíčkového semináře ČDS ze dne 5.5.2021

MUDr.Zemanová, Praha

 • Kožní ganglion a kartilaginózní metaplázie
 • Pit. Versicolor
 • M. Bowen a sek. amyloid

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Verukózní karcinom
 • Basaloidní folikulární hamartom
 • Pemphigus foliaceus
 • Interstic. Granuloma annulare?
 • Arteriovenózní hemangiom
 • Lupus erythem. chron. dolních víček
 • Sek. Syphilis
 • Prolifer. Pilomatrixom
 • Lymfocyt. Vasculitis středně velké cévy

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Steatocystoma multiplex a cysty velus. Vlasu
 • REM sy (2 případy)
 • Epidermolyt. Akantom
 • Pityriasis lichenoides chron.
 • Nodulární melanom – lokální variabilita prolifer. Aktivity (MIB)
 • AGEP
 • Kolagenní a elastotické plaky
 • Pemphigus foliaceus (2 případy)
 • Smíš. Tumor kůže ekrinního typu
 • Perniosis
 • Lichen planus pigmentosus – asociace s vitiligem
 • Nuchální typ fibromu
 • Histiocytóza z Langerhansových bb.
 • Vitiligo s apoptózou keratinocytů
 • dermatomyositis