Program sklíčkového semináře histopatologické sekce ČDS ze dne 5.4.2023

MUDr.Zemanová, Praha

 • Adamantoidní trichoblastom

Doc. MUDr. Sticová, Praha

 • Morsus insecti

Prof. MUDr .Pizinger, Plzeň

 • Keratoacantom  - regrese při intralézionální aplikaci methotrexatu

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Hidrocystom
 • Parapsoriasis en plaque?
 • Membranocystická degenerace
 • Asociace lichen planus a lichen nitidus
 • Microvarixy
 • Acrodermatitis chronica atrophicans
 • Lobulární panikulitida, dif.dg. lymfom
 • Orofaciální granulomatóza s plasmocyty
 • Fenotypicky heterogenní névus
 • T lymfoproliferace, nelze vyloučit kožní CD8+ agresivní lymfom
 • Spiradenom
 • Pigmentovaný poroidní hidradenom
 • Sarkoidóza
 • Lentigo maligna melanoma
 • Lichen striatus
 • Vaskulopatie při gamapatii
 • Lupus erythematosus hypertrofický
 • Keloid+ cizí těleso
 • M. Morbihan

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Asociace ekzému a m. Galli-Galli, dif.dg. m. Grover
 • Syringocystadenoma papiliferum
 • Lymfocytom
 • Fibrofolliculom v rámci sy Birt-Hogg-Dubé
 • Trichofolliculoma
 • Neutrofilní urticaria
 • Pigmentovaná varianta m. Bowen
 • Intradermální névus s mohutnou apoptózou keratinocytů nejasného významu
 • modrý névus dendritický, sklerotizující
 • epidermolytický akantom
 • hyperkeratosis of the nipple and areola
 • atypická melanocytární léze s rysy hluboko penetrujícího névu
 • lues secundaria maculosa – hematogenní rozsev treponem imunohistologicky