Program sklíčkového semináře histopatologické sekce ČDS ze dne 17.4.2024

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Senescentní intradermální névus
 • Folikulární psoriáza
 • Névoidní SSM
 • Porokeratosis Mibelli prepucia
 • Trichotilomania
 • Sarcoidosis + granulomatozní vasculitis
 • Fasciitis/morfea
 • Mycosis fungoides bez epidermotropismu
 • Parapsoriasis en pl. maloložisková?
 • Hraniční akrální melanocytární léze
 • Pruriginózní uzlík
 • Hypostatická bula
 • PLEVA-like exantém
 • Morbus Darieri
 • Acrodermatitis chronica?
 • Lichen amyloidosus
 • Smíšený melanocytární léze se spitzoidními rysy

 

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Melanocytom Spitzové – dva případy
 • Adenoma sebaceum
 • Keratodermia punctata
 • Regrese léze melanocytární
 • Regrese léze keratinocytového původu
 • WNT-aktivovaný hluboko penetrující/plexiformní melanocytom
 • Extraintestinální metastatická forma morbus Crohn
 • Dysplastický névus Meyerson
 • Invertovaná folikulární keratóza
 • MELTUMP high-grade
 • Erythema multiforme