Program sklíčkového semináře histopatologické sekce ČDS ze dne 14.9.2022

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Lentigoreticularis
 • Intradermální melanocytární léze nejisté biologické povahy s rysy celulárního modrého névu
 • Papilózní serózní cystadenom / Syringocystadenomapapilliferum
 • Akrolentiginóznímalenom in situ
 • Pityriasis rubra pilaris
 • Storiformníkolagenom
 • Folikulární mucinóza
 • Meta duktálního ca mammy
 • MorbusKyrlev.s.
 • Získaná (operace) superficiální lymfatická malformace (lymfangiom)
 • Granulomatóznírosacea v rámci morbihanského syndromu
 • Dermální angioleiomyom
 • PorokeratosisMibelli et actinica
 • Chronlichenoidní dermatitis – bez klonality či známek Myfu, nevylučující premakotickouparapsoriázu
 • Eozinofilní celultida či reakce s plamenovými obrazci s granulomatózní reakcí
 • Mycosisfungoides u 16-leté dívky – klonální přestavba, IH
 • Unilaterální erytém nejasné etiol – laterotorakálnísusp
 • Eruptivní Reaktivní angioproliferace nejasné etiologie
 • Lichenoidní  dermatitida  s v.s. pseudomelanocytárními hnízdy
 • Subungválníexostóza
 • Pemphigusvulgaris
 • Acrodermatitischronicaatrophians s fibrózou u 14-leté dívky
 • Pemphigusfoliaceus
 • Lichenpigmentosus