Program sklíčkového semináře histopatologické sekce ČDS ze dne  12.1.2022

MUDr.Zemanová, Praha

-        Carcinomasebaceum

Doc. MUDr. Sticová, Praha

-        Amginátní n. Spitzové v n. spilus

-        Intradermální mel. névus s mitózami

Prof. MUDr. Pizinger, Plzeň

-        Pityriasisversicolor

-        Balanitis plasmocellularisZoon

-        Lymfangiosarkom

-        Nipplekeratosis

-        Keratoakantom – spontánní regrese

-        Merkel cell ca susp.

Prof. MUDr. Štork, Praha

-        Lymfomatoidní papulóza

-        Lichenpigmentosusinversus

-        Sarcoidosis v jizvě

-        Angioproliferaceinfundib. cysty, eozinofily

-        T lymfom velkobun. anapl.

-        Pseudolymfom / chron. lupus erythematosus

-        Urticariavasculitis

-        Kožní epiteloidní angiomatoznínodul

-        Lichenpl. actinicus pigment.

-        Pityriasis rubra pil. s akantolýzou

-        Lichenamyloidosus

-        Vakuolizacekeratinocytů – technický artefakt?

-        Trichoepithelioma

-        Naevuslipomatosussuperf.

Doc. MUDr. Pock, Praha

-        Intersticiální granulomatózní dermatóza, v.s. poléková

-        Epidermolysisbullosaacquisita – salt split skin test

-        Benigní lichenoidní keratóza