Program sklíčkového semináře histopatologické sekce ČDS ze dne 11.5.2022

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Myopericytom
 • Psoriáza + akantolytickýakantom
 • Bowenoidníseboroická keratóza
 • Pustulózní dermatitida, v.s. po adalimumabu
 • Balanitis plasmocellularis
 • Dermatofibrosarcomaprot. s rysy neurofibromu
 • Intradermální mel. névus s neuroidními rysy (Vater-Pacinicorp.-like)

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • Névus kombinovaný – névocel. a hluboko penetrující
 • Atypická hluboká melanocyt. léze s rysy hluboko penetr. névu včetně mutace genu CTNNB 1
 • Klonální seboroickáveruka
 • Trichoblastom s melaninem a mucinem
 • Celulární modrý névus
 • Keratosispilarisatrophicansfaciei
 • Atypická povrchní melanocytární léze s masivní apoptózou keratinocytů – rysy regrese?
 • Atypická hluboká melanocytární léze s rysy celulárního modrého névu včetně mutace genu GNAQ
 • Urticariavasculitis