Program sklíčkového semináře ČDS ze dne  10.11.2021

Doc. MUDr. Sticová, Praha

 • Septická nekróza kůže u akutního selhání ledvin

Prof. MUDr. Štork, Praha

 • Basaliom v histiocytomu
 • Plexiformní neurofibrom
 • Lineární lichen planus v liniích Blaschko
 • Artefakt ve vl. Folikulech?
 • Hist. morfea, klinicky LSA
 • Dermatitis seborrhoica
 • Neutrofilní dermatóza
 • Granulom z cizích těles s asteroidními tělísky
 • Eos. Granulom?
 • Dermatitida s leukocytoklázií
 • Porokeratosis Mibelli gigantea
 • Nekrobiotický xantogranulom
 • Sa Kaposi nodul.
 • Atyp. fibroxantom
 • Lichen r. pemphigoides?
 • Lichen pigmentosus
 • Pityriasis rubra pil. – typ IV?
 • Membranocystická granulomat. Pannikulitida
 • Erythema multiforme

Doc. MUDr. Pock, Praha

 • VIN III nedif., HPV neasociovaný
 • Lichen amyloidosus
 • Desmoplastický trichoepitheliom
 • Smíš. Névus kongenit. s neurotizací
 • M. Bowen s regresí
 • Lichen scler. et atroph. s pseudobulami
 • Lineární IgA dermatóza
 • Superfic. dermatitis s granulomat. složkou
 • Atyp. hluboká melanocytární léze s rysy hluboko penetrujícího névu
 • Meyersonův névus
 • Celulární modrý névus
 • Prim. systémová amyloidóza
 • Hluboko penetr. névus v kongenit. névu
 • Quinckeho angioedém