Založení sekce

Sekce České dermatovenerologické společnosti  Akné a obličejové dermatózy

Dne 12. února výbor České dermatovenerologické společnosti JEP schválil na své schůzi přeměnu Pracovní skupiny pro akné do samostatné sekce České dermatovenerologické společnosti s názvem sekce Akné a obličejové dermatózy. Pracovní skupina pro akné  ČDS ČLS JEP byla schválena výborem ČDS v Praze dne 7. 12. 2006, tehdy byla zařazena do sekce korektivní dermatologie..

         Hlavními důvody pro vytvoření sekce Akné a obličejové dermatózy byly:

1.       Akné a obličejové dermatózy tvoří velké procento diagnóz ošetřovaných v kožních ambulancích i v ordinacích jiných odbornosti.

2.       Jmenované choroby jsou závažné nejen z hlediska medicínského, ale i svým velkým dopadem na psychiku pacienta.

3.       Akné i ostatní obličejové dermatózy jsou specifické etiopatogenezí i léčbou, poznatky v této oblasti se neustále rozšiřují a je třeba je uvádět do praxe.

4.       Vytvoření samostatné sekce má posílit prestiž české dermatovenerologie v rámci české medicíny, ale i evropské a světové (v některých zemích Evropy i světa již obdobné aktivity existují a národní sdružení se připojují ke Global Aliance for Improving Acne Outcomes).