Cíle

Hlavními cíli sekce Akné a obličejové dermatózy jsou:

1. sledování problematiky akné a obličejových dermatóz v kontextu nejnovějších poznatků
2. pořádání vzdělávacích interdisciplinárních akcí s touto tématikou: celostátní konference, regionálních a oblastních vzdělávacích akcí
3. zvláštní pozornost věnovat vzdělávání lékařů i nedermatologů, setkávajících se s uvedenou problematikou - dětští lékaři, praktičtí lékaři, gynekologové a další, včetně lékárníků
4. dle potřeby další aktivity týkající se uvedené problematiky.